Gina Leung

NexTOP Music 其中-位樂器老師, Gina Leung係長笛老師
畢業於台灣文化大學音樂系主修長笛 現為nextop 及中小學校音樂班長笛導師

小朋友對長笛有興趣,可以點做?建議可由牧童笛學起

開始了解下呼吸用氣,睇五線譜先! 老師會提供flute 膠長笛比學生試吹,令鍾意長笛既大小朋友都樂在其中,快啲報名試堂體驗下啦!